kimya

Amonyum (NH4) ve amonyak (NH3)

Azotlu bileşiklerden amonyak, amonyuma göre daha çok zehirlidir. Amonyağın amonyuma oranı suyun pH derecesine (asitliğine) bağlıdır. Suyun pH derecesi arttıkça bu oran yükselir, yani amonyak konsantrasyonu artar.

0
Sayfaya verdiğiniz not: Hiçbiri
İçerik yayınları